Regulamin:

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.kapliczkapolska.pl jest firma:

 

Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o.

Ul. Kopernika 30 lok. 536

00-950 Warszawa

NIP: 536-17-26-531

Regon: 015476254

 

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla  M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS 0000161024.

 

 

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

 

3.Sklep internetowy www.kapliczkapolska.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 

4.Ceny na stronie internetowej www.kapliczkapolska.pl podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które ustalane są telefonicznie bezpośrednio z klientem przed złożeniem zamówienia.

 

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

ZAMÓWIENIE

 

5. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie www.kapliczkapolska.pl, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną.

 

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy kupującym oraz sklepem www.kapliczkapolska.pl

 

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

PŁATNOŚCI

 

8. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
płatne bezpośrednio przy odbiorze osobistym przesyłki. Przelewem. Kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem portalu internetowego „Przelewy24”.

 

9.DANE DO PRZELEWU:

 

Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o.

Ul. Kopernika 30 lok. 536

00-950 Warszawa

Nr konta (PKO BP): 93 1020 1156 0000 7702 0120 6622

 

DOSTAWA

 

10. Kupujący w momencie składania zamówienia wybiera sposób dostawy spośród możliwych opcji:

 

10a. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego towaru w miejscu ustalonym telefonicznie przez obydwie strony bezpośrednio przed złożeniem zamówienia.

 

10b. Kupujący może otrzymać zakupiony towar przesyłką kurierską. W tym celu przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się telefonicznie ze sklepem w celu ustalenia kosztów dostawy. Koszt wysłania towaru do Kupującego pokrywa Kupujący.

 

ZWROT I WYMIANA

 

12.a) Kupujący może odstąpić od zawartej umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b) W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

 

13.Przesyłkę z produktem, dokumentem sprzedaży oraz formularzem zwrotu należy odesłać/dostarczyć na adres firmy:

 

Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o.

Ul. Kopernika 30 lok. 536

00-950 Warszawa

 

14. Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie do 14 dni.

15. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego lub inny sposób wskazany przez kupującego.

16. Zwrotowi podlegają koszty dostawy do klienta oraz koszt zamówionego produktu. Koszt odesłania produktu do sklepu pokrywa kupujący.

 

REKLAMACJE

17. Reklamację można zgłaszać na adres biuro@kapliczkapolska.pl, telefonicznie lub w inny sposób dogodny dla klienta w terminie 2 miesięcy od daty stwierdzenia wady. Reklamacje towaru mogą być składane w ciągu 2 lat od jego doręczenia.

 

18. W razie konieczności klient zobowiązany jest przesłać towar wraz z  dowodem zakupu (lub jego kopią) na adres:

 

Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o.

Ul. Kopernika 30 lok. 536

00-950 Warszawa

 

19. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jeśli sprzedawca, po otrzymaniu od kupującego żądania reklamacyjnego, nie ustosunkował się do niego w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.